Chữa bệnh mùi cơ thể

Nách là một những những vùng dễ gây mùi cơ thể nhất.